menu

Disclaimer

Informatie vermeld op deze website is vrijblijvend en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Hekkers & van ‘t Spijker echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Het is gebruikers niet toegestaan de informatie aan te wenden als informatiebron voor derden. Hekkers & van ‘t Spijker zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie.

Bekijk hier de leveringsvoorwaarden